• TL
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • RUBLE
 •   Türkçe İngilizce Rusça Arapça Almanca

  2020 Lojman Kiraları Belli Oldu!

  2020 Lojman Kiraları Belli Oldu!

  • Kategori: Genel
  • Yorum Yok

  2020 lojman kira bedelleri belli oldu. 3 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Milli Emlak Genel Tebliği ile 2020 lojman kira artış oranı ve yeni kira tutarları ilan edildi. İşte Lojman kira artışı 2020 bedelleri hakkında merak edilenler… 2020 lojman kira bedellerine yüzde 14 oranında zam yapıldı. Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL/m², Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL/m², Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli ise 5,53 TL/m² olarak belirlendi.

  • 2020 Ocak ayı kira artış oranı son dakika nedir? 2019 Aralık ayı TÜFE kira artış oranı ne oldu?

  DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

  2020 YILINDA LOJMAN KİRALARINA YÜZDE 14 ZAM

  2020 lojman kira bedellerine yüzde 14 oranında zam yapıldı. Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL/m², Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL/m², Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli ise 5,53 TL/m² olarak belirlendi.

  2020 LOJMAN KİRA BEDELİNE YAPILACAK EK KİRA BEDELLERİ

  2020 lojman kira bedellerine, ek olarak her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 kuruşluk ek ücret alınacak.

  Elektrik ve su faturası ortak olan binalar için 2020 yılında kiraya ek ödenecek olan rakamlar ise Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m², Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m², Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m², Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m² olarak belirlendi.

  2020 LOJMAN YAKIT FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

  Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

  Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,25 TL/m² tahsil edilir.

  2020 YILI ZAMLI LOJMAN KİRASI HESAPLAMA!

  100 m2 bir lojman dairesi için 2020 kira bedeli hesaplama;

  Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL X 100 = 269 TL

  Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL x 100 = 421TL

  Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli 5,53 TL x 100 = 553 TL

  Lojmanda kapıcı olması durumunda 65 lira kapıcı parası eklenecek.

  Yakıtın kurum tarafından karşılanması durumunda 100 metrekarelik bir daire için aylık 221 lira yakıt parası kiraya ilave edilecek.

  ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

  Enflasyon, Aralık 2019’da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.

  TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.

  Yıllık en düşük artış %3,16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

  Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür ve %9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, %14,46 ile eğitim, %13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

  (SIRA NO: 397)

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2020 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Kira bedelleri

  MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

  a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 TL/m²,

  b) Kalorifersiz konutlarda 4,21 TL/m²,

  c) Kaloriferli konutlarda 5,53 TL/m², kira bedeli alınır.

  Kira bedeline yapılacak ilaveler

  MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

  (2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

  a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m²,

  b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m²,

  c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m²,

  ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m², ilave kira bedeli alınır.

  Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

  MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

  (2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

  (3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,25 TL/m² tahsil edilir.

  Kira bedellerinin hesaplanması

  MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

  Yürürlükten kaldırılan tebliğ

  MADDE 7 – (1) 27/12/2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 389) yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

  Paylaş :

  Cevapla

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı ?

  Telefonunuzu bırakın sizi arayalım. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım.

  © 2020 BNB MEDİA. Tüm hakları saklıdır.